dinsdag 10 oktober 2017

SKEUOMORF

Voortaan voorlopig vooral op dinsdagen in de Volkskrant:
Kort proza in o.a. verhaal- en dichtvorm.