zondag 25 december 2016

VROUWEN VAN DE BIJBEL

Een keer per jaar komen de vrouwen uit de Bijbel bijeen in Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De vrouwen uit de Bijbel dragen badges met daarop hun naam en een korte beschrijving van de rol die ze in de bijbel spelen. Ruth, de vrouw die uit de duisternis naar het licht trad. Delilah, de vrouw die haar man vermoordde voor zilver. Ieder jaar bereidt een van de vrouwen uit de Bijbel een lezing voor waarin zij dieper ingaat op haar rol in de Bijbel. Dit jaar is dat Sara, moeder der naties. De vrouwen uit de Bijbel zijn bekend met elkaars verhalen en kennen ook Sara’s verhaal, maar net als ieder jaar wordt de lezing als inspirerend en troostrijk ervaren. Congrescentrum Leeuwenhorst is een voormalig klooster. Als je vanuit de ruimte naar het congrescentrum zou kijken en dan je blik naar het westen zou laten afdwalen, over de bollenvelden, over de duinen en het strand, zou je de zee zien. In de zee zwemt Jezus. Hij is jarig vandaag, maar hij viert het niet. Het is windstil. De zee is kalm. Het is een goede dag om te zwemmen.


VERTAALD UIT HET FINS V

Joulupukkia ei ole.
De Kerstman bestaat niet.

Hän asuu Lapissa.
Hij woont in Lapland.

Jossa hän hoitaa poroja.
Waar hij rendieren verzorgt.

Flying poro.
Vliegende rendieren.

Et ole.
Je bestaat zelf niet.